Rente en incassokosten rekenen bij te late betalingen

Wanneer een rekening niet op tijd betaald wordt dan heeft dit nadelige gevolgen voor de crediteur. Nadat een opdracht door een bedrijf is afgerond wordt er namelijk rekening gehouden dat de betaling voor deze geleverde service binnen de gestelde betalingstermijn voldaan wordt. Wanneer dit niet het geval is dan gaat dit ten koste van de beschikbare liquiditeit van het bedrijf. Dit kan grote gevolgen hebben voor het bedrijf en het kan zelfs in de moeilijkheden komen. De lopende kosten zoals huur, personeelskosten etc. moeten immers ook gewoon voldaan worden.

Hierdoor moet het bedrijf misschien geld lenen om toch over het geld te kunnen beschikken en hier moet rente over betaald worden. Ook moet het bedrijf achter de debiteur aangaan om de rekening alsnog betaald te krijgen. Dit alles kost tijd en daardoor ook geld. Het is daarom ook helemaal niet gek om rente en incassokosten te rekenen bij te late betalingen.

Uitbesteden aan incassobureau

klanten betalenDe meeste ondernemers weten niet alle wetten en regels die van toepassing zijn op onbetaalde rekeningen. Zelfs als de ondernemer hier wel van op de hoogte is dan moet hij of zij zich hier zelf niet mee bezig houden. Het beste kan voor het debiteurenbeheer de rekening uitbesteed worden aan een incassobureau.

Deze professionals in debiteurenbeheer zijn namelijk precies op de hoogte van alle wetten en regels die gelden en weten het beste hoe zij een debiteur zover kunnen krijgen om toch tot betaling over te gaan. Bovendien maakt een aanmaning waarbij rente en incassokosten berekend worden door een incassobureau een stuk meer indruk dan een zelfde brief van het bedrijf zelf.

Nadat een incassobureau zich over de zaak heeft gebogen, kan er nog besloten worden om een deurwaarder in te schakelen. Zo kan nadat de rechter een besluit genomen hebben bijvoorbeeld worden ingeschakeld om beslag te leggen op inkomen of inboedel. Veel debiteuren willen dit uiteraard voorkomen.